Juridiskt stöd
i vårdnadstvister

Erfarenhet - Kunskap - Engagemang

Juridiskt stöd
i vårdnadstvister

Erfarenhet - Kunskap - Engagemang

Advokater med stor erfarenhet av vårdnadstvister

Välkommen till en advokatbyrå i Helsingborg som tar uppdrag gällande vårdnadstvist, umgänge med barn och barns boende.

Är du i behov av juridiskt stöd i en vårdnadstvist eller någon annan familjerättslig fråga? Välkommen att kontakta oss redan idag för ett första samtal med konsultation och rådgivning om en vårdnadstvist.

barn som plockar blommor

Barnets bästa är alltid i fokus

Skilsmässor, separationer och olika former av tvister som rör familjerättsliga frågor har ökat i Sverige på senare år. Detta har lett till antalet fall där en vårdnadstvist måste avgöras i Tingsrätten har blivit fler.

Viktigt är att barnets bästa alltid ska väga tyngst, och det är bäst att föräldrarna kan komma överens och samarbeta med varandra om allt som har med barnens liv att göra. Men det är omöjligt att helt undvika fall där föräldrarna inte kan samarbeta. Det kan exempelvis vara när den ena föräldern misshandlar den andra eller att barnet utsätts för misshandel eller någon annan form av övergrepp. Missbruk av alkohol och droger hos en vårdnadshavare är ett annat sådant typfall där det kan vara svårt att hitta ett samarbete mellan föräldrarna angånde barnets bästa.

Vi står på din sida genom hela processen

Befinner du dig i en situation som inte längre är hållbar? Känner du att dina barn far illa? Välkommen att kontakta oss – hos oss finns lång erfarenhet av att arbetar med humanjuridik och inte minst då frågor som rör barns boende, vårdnad och umgänge. Våra erfarna och medkännande advokater kan hjälpa dig att ansöka om ensam vårdnad och står vid din sida i rätten. Vi hjälper dig självklart även om det är den andra vårdnadshavaren som har stämt dig och vill ha ensam vårdnad om barnet.

Att ha en kunnig advokat vid sin sida är en av de allra viktigaste faktorerna om man ska ha största möjliga chans att få ett fördelaktigt beslut i en vårdnadstvist. Vi kan hjälpa dig att lägga fram alla fakta och omständigheter som talar till din fördel. Vi hjälper dig genom hela din vårdnadstvist för att du ska få en bra lösning som möjligt för dig och ditt barn.

Vårdnadstvist Helsingborg – hur ser chanserna ut?

Som vi redan varit inne på bör en vårdnadstvist ses som en sista utväg. En tvist bör aldrig startas på grund av missämja eller hämndbegär, utan av omsorg om barnens bästa, Känner du att alla andra möjligheter till en lösning är uttömda, kontakta oss så kan vi tillsammans utröna dina möjligheter att få ensam vårdnad.

Bra att veta redan från början är att de flesta vårdnadstvister slutar med att rätten beslutar om gemensam vårdnad, eftersom det enligt svensk lag anses vara bäst för barnet. Men det finns självklart undantag.

Vi tittar igenom situationen i sin helhet

När vi träffas för ett samtal så tittar vi i första hand på hur samarbetet kring vårdnaden har sett ut tidigare och hur du och den andra föräldern agerat för att besluta om vårdnaden.

Vi tittar också på de skäl som tingsrätten skulle kunna ta som intäkt för att du ska få ensam vårdnad om barnet, och även på de skäl som talar till den andra partens fördel. Det är mycket viktigt att redan på förhand gör att en grundlig, korrekt och ärlig genomgång av möjligheterna att vinna en vårdnadstvist. Öppenhet, ärlighet och noggrannhet är bäst för alla när det handlar om en vårdnadstvist i Helsingborg.

Erfarna specialister inom familjerätt

Som erfarna juridiska specialister på familjerätt har vi kunskapen och rutinen att företräda genom en hel vårdnadstvist. Att gå igenom en vårdnadstvist är aldrig lätt, det kan ofta vara en riktigt uppslitande upplevelse. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och ha ett stort förtroende för oss genom hela processen. Därför ser vi alltid till att ha en tydlig kommunikation och alltid förklara vad som händer och vad du kan vänta dig härnäst.

Kontakta oss så berättar vi mer – vi är advokatbyrån som kan hjälpa dig genom en vårdnadstvist i Helsingborg.

Vi hjälper dig genom en svår process