Tjänster

Vid sidan av vårdnadstvister och familjerätt så är vi  även verksamma inom följande områden.

Brottmål

Är du misstänkt för brott? Då har du behov av, och rätt till, en offentlig försvarare. Vi tar uppdrag som såväl offentlig som privat försvarare.

Vi har medverkat vi ett flertal rättegångar som rör brottmål. Båda har dessutom lång erfarenhet av att arbeta som åklagare och har därmed mycket stora insikter i hur åklagare och polisväsende arbetar.

Socialrätt

Vi åtar oss åtar sig även uppdrag gällande socialrätt (LVU/LVM/LPT).Detta område omfattar frågor om barn och unga, brottsoffer, funktionshinder och mycket annat.

Experter på familjerätt, socialrätt och brottmål