Vårdnadstvist

Så fungerar en vårdnadstvist

En vårdnadstvist bör ses som sista utvägen när man ska lösa en konflikt gällande barns vårdnad och umgänge. En vårdnadstvist blir ofta långdragen och uppslitande och går det att hitta en lösning utanför rättssystemet så är det ofta att föredra.

En vårdnadstvist börjar när samarbetssamtal och andra metoder att lösa konflikten inte fungerar. Första steget är att ena parten lämnar in en stämningsansökan mot den andra. Tvisten tas sedan upp i tingsrätten. Processen inleds med en muntlig förberedelse, där båda parter redovisar sin syn på frågan och framställer hur de ser på barnets vårdnad.

Domaren lämnar därefter ett interimsbeslut där man bestämmer hur vårdnad och umgänge ska se ut fram till att en dom faller i målet.

Vårdnadsutredning

Nästa steg är vårdnadsutredningen. Kommunens familjerättsenhet hos socialtjänsten utreder barnets hemförhållanden och om det finns särskilda skäl för ensam vårdnad eller om gemensam vårdnad är att föredra.

När utredningen är klar inleds huvudförhandlingen. Bevis läggs fram och det kan även förekomma vittnesmål från viktiga personer i barnets vardag. Sedan faller domen och då regleras även föräldrarnas rätt till umgänge med barnen.

Möjlighet att överklaga finns

Är du missnöjd med domen så finns möjlighet att överklaga, men det är viktigt att veta att det måste finnas tydliga skäl till varför målet ska tas upp i hovrätten.

Vänd dig till oss redan idag om du står inför en vårdnadstvist. Vi ser till att du får den hjälp du behöver för att dina intressen ska tas tillvara i rätten.

Experter på vårdnadstvister och familjerätt